Plugins utgör en viktig del av WordPress som CMS. Det går att anse att WordPress hämtar sin prestanda utifrån, då det i grunden är ett ramverk som kan vidareutvecklas efter användarens ändamål. Systemet är open source, och av den anledningen får alla som vill och kan förändra eller skapa insticksprogram. Plugins ger noviser möjligheten att bygga hemsidor utan att vara tvingade att ha programmeringskompetens.

Plugins löser dina problem