Förstaplatsen är delad av två jättar – Volvo Cars och IKEA. Sedan förra året har båda företagen tappat något i undersökningen, men fortfarande har de en klar förstaplats i Sifos anseendeindex. Både Volvo och IKEA är företag som har en tydlig svensk prägel, även om man kan ifrågasätta hur svenska företagen faktiskt är idag. IKEA ägs av en stiftelse i Luxemburg, medan Volvo Cars har ett kinesiskt bolag som majoritetsägare. Hur det ser ut i framtiden, om ägarstrukturerna förändras till att åter vara mer baserade i Sverige, återstår att se.

Företag som svenskarna håller högt